Scroll Top

Privacy policy

Privacy Statement voor bezoekers

BambooTeq.com heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van BambooTeq.com met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: https://www.bambooteq.nl.

1. Beheer

De website www.bambooteq.com staat onder beheer van ib Holland Dynamics BV. BambooTeq is een handelsnaam van ib Holland Dynamics BV. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.bambooteq.nl/contact.

2. Gegevens van bezoekers

Alle gegevens die door BambooTeq.com worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan BambooTeq.com geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door BambooTeq.com is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om
bezoekers te herkennen.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).
Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot BambooTeq.com behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Onze site stelt een forum beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op deze plek openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

BambooTeq.com gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

BambooTeq.com zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Statement terecht bij BambooTeq.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd
wordt in lid 1 van deze Privacy Statement.

5. Disclaimer

BambooTeq.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Statement voor klanten

De Privacy Statement voor klanten is een aanvulling op de Privacy Statement voor bezoekers en geldt voor alle bezoekers die een bestelling plaatsten bij BambooTeq.com.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

BambooTeq.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan BambooTeq.com denkt dat het kan bijdragen tot een  meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan BambooTeq.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

  1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
    Of:
    In uitzonderingsgevallen deelt BambooTeq.com informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult  daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan BambooTeq.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
BambooTeq.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door BambooTeq.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Contact opnemen met BambooTeq.com

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, de site van BambooTeq.com of uw ervaringen met onze site, kunt u contact met opnemen met:
ib Holland Dynamics BV
T.a.v. BambooTeq
Postbus 3025, 2220 CA Katwijk ZH
De Roysloot 13 – 15, 2231 NZ
Rijnsburg – The Netherlands
071 408 45 99
[email protected]

Privacyvoorkeuren
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website kunt u vinden op https://www.bambooteq.com/cookieverklaring