Nieuw: Thermo Density Bamboe Composiet

(English text at the bottom of this post)

BambooTeq® Thermo Density Composiet (TDC)
De nieuwste generatie bamboecomposiet materiaal.

Het meest recente BambooTeq® product is de Thermo-Density Composiet (TDC) serie. Een geheel vernieuwde plank met als bijzondere technische kenmerken de nieuwe verhittingstechniek (thermisch behandeld bamboe) en de extra hogedruk waarmee geperst wordt. Het resultaat is een zeer hoge dichtheid van het materiaal (1200 kg/m3), zeer duurzaam, stabiel en sterk.

Met deze nieuwe serie biedt BambooTeq® een volwaardig alternatief voor tropisch hardhout terrasdelen en vlonders. Met betere materiaalkenmerken dan normaal hardhout en met veel betere ecologische argumenten. BambooTeq® Thermo-Density Composiet (TDC) heeft een echte hardhout look & feel. Zonder behandeling (met olie) vergrijzen deze planken net zoals hardhoutenplanken in de buitenlucht. Meestal treedt de vergrijzing in vanaf zo’n drie maanden. BambooTeq® TDC bestaat voor ca. 90% uit bamboevezels van de zeer snel groeiende bamboesoort Moso bamboe.

Afmetingen
1850 x 137 x 20 mm

Bijzonderheden
• Maximale lengte is 2200 mm
• Clips en schroeven
• Tweezijdig te gebruiken

Materiaal kenmerken
• Dichtheid: 1200 kg/m3.
• Stabiliteit: zeer hoge dimensionale stabiliteit. Maximale rating: 5
• Buigsterkte: 89 N/mm2
• Elasticiteit: 12131 N/mm2
• Kooktest 72 uur. Maximale rating: 5

Alle testen zijn uitgevoerd door SGS – 2012.
SGS, de wereldwijde nummer één op het gebied van inspectie, verificatie, tests en certificering. SGS is actief in meer dan 120 landen.


BambooTeq® Thermo Density Composite (TDC)
The latest generation of bamboo composite material.

The latest BambooTeq® product is the Thermo Density Composite (TDC) series. A completely new board with special technical characteristics. Like the new heating technique and the extra pressure used to manufacture the new material . The result is a high density of the material (1200 kg/m3), highly durable, stable and strong.

With this new series BambooTeq® offers customers a real alternative to tropical hardwood decking. With better material properties than normal hardwood and with much better ecological arguments. BambooTeq® Thermo Density Composite (TDC) has a real hardwood look and feel. Without treatment (oil treatment) colour fading of these boards will be similar to hardwood planks used outdoors. Usually the colour fading occurs in about three months time. BambooTeq® TDC consists of approximately 90% bamboo fibers of the very fast growing bamboo species Moso bamboo.

Dimensions
1850 x 137 x 20 mm

Details
• Maximum length is 2200 mm
• Clips and screws
• Double-sided use

Material characteristics
• Density: 1200 kg/m3.
• Stability: very high dimensional stability. Maximum rating: 5
• Bending strength: 89 N/mm2
• Elasticity: 12131 N/mm2
• Boil Test 72 hours. Maximum rating: 5

All tests were performed by SGS – 2012.
SGS, the world number one in the field of inspection, verification, testing and certification. SGS operates in more than 120 countries.