Bomen planten en tegelijkertijd ondernemen.

CO2 neutraal ondernemen, BambooTeq maakt een start.
Vanaf vandaag (21 november 2013) zijn wij gestart met het compenseren van onze CO2 emissie. BambooTeq was al actief in het milieubewust ondernemen, maar vanaf nu worden ook alle kantooractiviteiten voor in ieder geval de komende drie jaar gecompenseerd.
Wij zijn ons ervan bewust dat CO2 neutraal ondernemen pas echt de oplossing is, maar voor dit moment is dit een goede start.

CO2 neutraal ondernemen, wat houdt dat in?
CO2 neutraal ondernemen is een proces waarbij een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor haar CO2 voetafdruk. Dit doet zij door verbruik van fossiele brandstoffen te vermijden, het overige verbruik te reduceren, zelf duurzame energie op te wekken (of in te kopen) en nog niet te reduceren CO2 emissie te compenseren.

Welke oplossing past bij BambooTeq?
Wij zijn gestart met de CO2 emissie compensatie van ons kantoor en de medewerkers, inclusief gebruik van auto’s voor woon-werk en werkverkeer. Op korte termijn willen wij ook de CO2 emissie van ons zeevrachtverkeer compenseren. Dat wil zeggen dat van het transport van elke container de CO2 uitstoot gecompenseerd zal worden, inclusief het vrachtverkeer naar en van de havens.

Het project: Bosherstel Maleisië
Wij ondersteunen een project van de stichting Trees For All in de Maleisische deelstaat Sabah, grenzend aan Danum Valley.
Een bosherstelproject waarbij regenwoud, dat in het verleden is aangetast door boskap, hersteld wordt. Het bos, dat sinds 1995 een beschermd stuk regenwoud is, kent een rijke biodiversiteit.
In dit gebied leven nog bedreigde diersoorten zoals de Sumatraanse neushoorn, de Orang Oetan, de nevelpanter en de Maleise olifant en – beer. Inmiddels begint de biodiversiteit zich langzaam te herstellen in dit gebied. Herbebossing gebeurt door de lokale bevolking, die via dit project werkgelegenheid en opleiding krijgen.

Meer informatie over de geweldige projecten en initiatieven van de stichting Trees for All